Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Centrul de Cercetare CerTIMF
Departamentul Informatica, Tehnologia
Informatiei, Matematica si Fizica

Concursul Studentesc

Informatica, o cariera de succes!

- editia 2018

Last update: 20 Oct 2018 11:19

Echipa de organizare

Program competitie

Drepturi autor, originalitate

Participantii la concurs isi asuma intreaga raspunderea asupra originalitatii 
proiectelor realizate pe perioada concursului. In cazul in care se constata 
nerespectarea acesteia, echipa autoare a proiectului va fi descalificata din concurs.
Drepturile de proprietate asupra proiectelor revin autorilor.
Membrii juriului vor respecta drepturile de proprietate ale autorilor proiectelor.

Criteriile de jurizare

Notarea proiectelor trimise se va face pe baza urmatoarelor criterii:

Situatia pe echipe

TBD

Juriul